French Guiana Launch Schedule

Pléiades Neo 1Vega

Arianespace

Date/Time May Change
Kourou, French Guiana

CERESVega

Arianespace

Date/Time May Change
Kourou, French Guiana

SES-17Ariane 5 ECA

Arianespace

Date/Time May Change
Kourou, French Guiana

Ovzon-3Ariane 5 ECA

Arianespace

Date/Time May Change
Kourou, French Guiana

CSG-2Vega-C

Arianespace

Date/Time May Change
Kourou, French Guiana

KOMPSAT-7Vega-C

Arianespace

Date/Time May Change
Kourou, French Guiana