Remove Ads

Soyuz T-2

Capability: Manned and Cargo ISS Logistics Maiden Flight: 1966-11-28 Flight Life: 200 Days Crew Capacity: 3 Soyuz T-2 was a Soyuz spacecraft which launched on 5 June 1980 14:19 UTC. It transported two cosmonauts to Salyut 6. The crew was Yury Malyshev and Vladimir Aksyonov. History The Soyuz TMA-M is an upgrade of the baseline […]

Soyuz T-3

Capability: Manned and Cargo ISS Logistics Maiden Flight: 1966-11-28 Flight Life: 200 Days Crew Capacity: 3 Soyuz T-3 was a Soyuz spacecraft which launched on 27 November 1980 14:18 UTC. It transported three cosmonauts of EO-5 to Salyut 6. The crew was Leonid Kizim, Oleg Makarov, and Gennady Strekalov. History The Soyuz TMA-M is an […]

Soyuz T-4

Capability: Manned and Cargo ISS Logistics Maiden Flight: 1966-11-28 Flight Life: 200 Days Crew Capacity: 3 Soyuz T-4 was a Soyuz spacecraft which launched on 12 March 1981 19:00 UTC. It transported two cosmonauts of EO-6 to Salyut 6. The crew was Vladimir Kovalyonok and Viktor Savinykh. History The Soyuz TMA-M is an upgrade of […]

Soyuz T-5

Capability: Manned and Cargo ISS Logistics Maiden Flight: 1966-11-28 Flight Life: 200 Days Crew Capacity: 3 Soyuz T-5 was a Soyuz spacecraft which launched on 13 May 1982 09:58 UTC. It transported two cosmonauts of EO-1 to Salyut 7. The crew was Anatoli Berezovoy and Valentin Lebedev. History The Soyuz TMA-M is an upgrade of […]

Soyuz T-6

Capability: Manned and Cargo ISS Logistics Maiden Flight: 1966-11-28 Flight Life: 200 Days Crew Capacity: 3 Soyuz T-6 was a Soyuz spacecraft which launched on 24 June 1982 16:29 UTC. It transported three cosmonauts of EP-1 to Salyut 7. The crew was Vladimir Dzhanibekov, Aleksandr Ivanchenkov, and Jean-Loup Chrétien. History The Soyuz TMA-M is an […]

Soyuz T-7

Capability: Manned and Cargo ISS Logistics Maiden Flight: 1966-11-28 Flight Life: 200 Days Crew Capacity: 3 Soyuz T-7 was a Soyuz spacecraft which launched on 19 August 1982 17:11 UTC. It transported three cosmonauts of EP-2 to Salyut 7. The crew was Leonid Popov, Aleksandr Serebrov, and Svetlana Savitskaya. History The Soyuz TMA-M is an […]

Soyuz T-8

Capability: Manned and Cargo ISS Logistics Maiden Flight: 1966-11-28 Flight Life: 200 Days Crew Capacity: 3 Soyuz T-8 was a Soyuz spacecraft which launched on 20 April 1983 13:10 UTC. It intended to transport three cosmonauts to Salyut 7, but the spacecraft failed to dock. The crew was Vladimir Titov, Gennady Strekalov, and Aleksandr Serebrov. […]

Soyuz T-9

Capability: Manned and Cargo ISS Logistics Maiden Flight: 1966-11-28 Flight Life: 200 Days Crew Capacity: 3 Soyuz T-9 was a Soyuz spacecraft which launched on 27 June 1983 09:12 UTC. It transported three cosmonauts of EO-2 to Salyut 7. The EO-2 crew was Vladimir Lyakhov and Aleksandr Pavlovich Aleksandrov. History The Soyuz TMA-M is an […]

Soyuz TM-1

Capability: Manned and Cargo ISS Logistics Maiden Flight: 1966-11-28 Flight Life: 200 Days Crew Capacity: 3 Soyuz TM-1 was a unmanned flight to Mir. The spacecraft spent 6 days docked to the space station Mir. History The Soyuz TMA-M is an upgrade of the baseline Soyuz-TMA, using a new computer, digital interior displays, updated docking […]

Soyuz TM-10

Capability: Manned and Cargo ISS Logistics Maiden Flight: 1966-11-28 Flight Life: 200 Days Crew Capacity: 3 Soyuz TM-10 was a Soyuz spacecraft which launched on 1 August 1990 06:08 UTC. It transported two members of the Expedition 7 crew to Mir. The crew consisted of Gennadi Manakov and Gennady Strekalov. History The Soyuz TMA-M is […]

Soyuz TM-11

Capability: Manned and Cargo ISS Logistics Maiden Flight: 1966-11-28 Flight Life: 200 Days Crew Capacity: 3 Soyuz TM-11 was a Soyuz spacecraft which launched on 2 December 1990 08:13 UTC. It transported two members of the Expedition 8 crew and one Japanese journalist to Mir. The Expedition 8 crew consisted of Viktor Afanasyev and Musa […]

Soyuz TM-12

Capability: Manned and Cargo ISS Logistics Maiden Flight: 1966-11-28 Flight Life: 200 Days Crew Capacity: 3 Soyuz TM-12 was a Soyuz spacecraft which launched on 18 May 1991 12:50 UTC. It transported one member of the Expedition 9 crew, one Russian, and one British astronaut to Mir. The Expedition 9 crew consisted of Anatoly Artsebarsky. […]

Soyuz TM-13

Capability: Manned and Cargo ISS Logistics Maiden Flight: 1966-11-28 Flight Life: 200 Days Crew Capacity: 3 Soyuz TM-13 was a Soyuz spacecraft which launched on 2 October 1991 05:59 UTC. It transported one member of the Expedition 10 crew, one Kazakh, and one Austrian astronaut to Mir. The Expedition 10 crew consisted of Alexander Volkov. […]

Soyuz TM-14

Capability: Manned and Cargo ISS Logistics Maiden Flight: 1966-11-28 Flight Life: 200 Days Crew Capacity: 3 Soyuz TM-14 was a Soyuz spacecraft which launched on 17 March 1992 10:54 UTC. It transported two members of the Expedition 11 crew and one German astronaut to Mir. The Expedition 11 crew consisted Alexander Viktorenko and Alexander Kaleri. […]

Soyuz TM-15

Capability: Manned and Cargo ISS Logistics Maiden Flight: 1966-11-28 Flight Life: 200 Days Crew Capacity: 3 Soyuz TM-15 was a Soyuz spacecraft which launched on 27 July 1992 06:08 UTC. It transported two members of the Expedition 12 crew and one French astronaut to Mir. The Expedition 12 crew consisted Anatoly Solovyev and Sergei Avdeyev. […]